یازار آشفته میلگرد آجدار

در اخبار بازار آهن، بازار در روزهای اخیر بیش از آنکه بر مبنای داده‌های بنیادین و واقعي حرکت کند، بیشتر سراغ حدس و گمان‌هایی می‌رود که از پایه و اساس مشخصي برخوردار نیست. جو حاکم بر بازار را کارشناسان ناشی از عدم اطمینان و نگرانی همکاران نسبت به آینده است. این یک واقعیت است که بازار فولاد در روز‌های اخیر بیشتر سراغ حدس و گمان‌هایی می‌رود که از پایه و اساس مشخصی برخوردار نیست.

 

این نااطمینانی یک مفهوم فراگیر بوده که از بی اعتمادی و کاهش امید در سرمایه گذاری در این حوزه را به وجود آورده است. وقتی اقتصاد به شرایط عدم اطمینان می‌رسد عمق دید فعالان اقتصادی کاهش پیدا می کند و تصمیم گیری ها، غیر منطقی‌تر و دشوار‌تر می‌گردد. قطعا نقش قوانین و مقررات و تصمیمات بد، در این عدم اطمینان بی تاثیر نبوده و موجب افول تمامی فعالیت‌ها خواهد شد و باید در این حوزه برای تغییر رفتار در جهت رعایت اعتدال چاره‌ای اندیشیده شود و نگاه فعالان فولادی را با ایجاد انگیزه و سرمایه گذاری توسعه داد تا اثر مطلوب در رونق این بازار داشته باشد.

 

نوسانات قیمت میلگرد آجدار در این بازه زمانی دلیل محکمی می باشد در تایید مطالب فوق، چرا که طبق بررسی های به عمل آمده هر کدام از عوامل نام برده در تغییر جهت قیمت میلگرد تداومی نداشته و به سرعت جای خود را به دیگری می د هد. از این رو فعالان بازار به دست های پشت پرده در قیمت گذاری آهن آلات بویژه اعلام قیمت میلگرد اذعان داشتند.

 

لذا ضروری بنظر می‌رسد که در این برهه زمانی حساس، متولیان و دست اندرکاران حوزه فولاد یا سایر مسئولان و سیاست‌گذاران، برای بهبود و رفع موانع موجود کاری انجام دهند و برای برون رفت از وضعیت فعلی دست اندرکاران با مقررات زدایی و بازکردن زنجیره قوانین و حذف مقررات زاید می‌توانند موثر واقع ش

×