پیش بینی قیمت وخرید و فروش آهن در بازار

اینبار در ابتدای تحلیل، در مورد هفته جاری صحبت خواهیم کرد، این سوال مطرح می‌شود که بازار در هفته جاری چه وضعیتی خواهد داشت؟

بازار، در حال حاضر در حال تصمیم گیری است. یعنی فروشنده‌ها منتظر ورود خریدارها هستن و خریدارها هم هنوز دیدگاه کاهشی را در مورد قیمت‌ها دارن.

با این حال به طور آماری و مقایسه‌ای می‌تونیم بگویم که کم و بیش تقاضا نسبت به ماه قبل بهتر بوده است، اما هنوز در ۶۰ درصد محصولات خریداران منتظر پالس‌های افزایش قیمت هستند تا به این نتیجه برسند که زمان خرید رسیده و در واقع قیمت‌ها از این پایین‌تر نخواهد آمد.  

اما خب در این هفته باز هم با تعطیلی روبرو هستیم که این تعطیلی‌های میان هفته باعث می‌شود واکنش قبلی بازار، ادامه پیدا کند. حال این به چه مفهموم است؟ یعنی اگر آخرین واکنش بازار، در یک کالایی، به هر علتی افزایش قیمت بوده باشه، در این هفته هم در سطح قبلی باقی می‌ماند تا بازار مجدد فعال شود

 

×