نوسانات محصولات ذوبی

مدت هاست نگرانی هایی در رابطه با نحوه ی عرضه و سیاست های قیمت گذاری محصولات ذوبی در میان متقاضیان خرید آهن آلات به چشم می خورد. و سوالات پیوسته ای در مورد عمده تعهدات تحویل مهر ماه و بهمن ماه ایجاد شده است چرا که این دو ماه از لیست تعهدات تحویلی این شرکت عمدتا حذف شده که متعاقب آن تعهد تحویل مقاطع طویل فولادی این تولیدی به ماه های بعد موکول شده است.

البته طبق برآورهای صورت گرفته از تعهدات کارخانه ذوب آهن اصفهان به بازار داخلی متوجه خواهیم شد که علاوه بر عرضه ۲۲۰۰ تنی تیرآهن سایز سی در روز جاری حدود ۸۵۰ هزار تن دیگر نیز از سایر تولیدات در بازار را شاهد خواهیم بود. که از این میزان ۴۹۵ هزار تن تیرآهن متوسط؛ حدود ۱۲۹ هزار تن تیرآهن سنگین؛ حدود ۱۹۹ هزار تن میلگرد آجدار و بالاخره ۲۷ هزار تن شمش می باشد.

نکته قابل تامل در خصوص تحلیل معاملات محصولات فولادی ذوب آهن اصفهان با توجه به آمار منتشره بورس کالا؛ افزایش تدریجی فاصله زمانی عرضه تا تعهد تحویل محصولات مقاطع طویل فولادی ذوب آهن از یک ماه سابق به دو و در نهایت به سه ماه در بازار داخلی بوده است.

تعهدات تحویل مقاطع طویل فولادی فروخته شده ذوب آهن اصفهان تا اواخر مرداده ماه همچون سنوات گذشته ۱ ماهه بوده است؛ از اوایل شهریور ماه این شرایط با نادیده گرفته شدن تعهد تحویل مهرماه دو ماهه تبدیل گردیده، بطوریکه عملا به جز چند مورد جزئی تعهد تحویلی برای مهرماه توسط این تولیدکننده تعریف نشده و بازار داخلی در این ماه با کمبود مواجه شد؛ اما شرکت ظاهرا حتی به فروش با شرایط تحویل دو ماهه هم بسنده نکرده و بطوریکه از امار معاملات مشخص گردیده؛ متاسفانه بازهم با حذف تعهد تحویل مقاطع طویل فولادی در بهمن ماه؛ شرایط فروش از اوایل آذر ماه به سه ماهه تغییر پیدا کرده که با این حساب ماه بهمن هم بازار داخلی احتمال اینکه با چالش کمبود محصول این تولیدی مواجه گردد، زیاد خواهد بود

×