بازارطوفانی ورق و آهن

در خصوص وضعیت بازار آهن، نوسانات بازار ورق به حدی شدت یافته است که انگار هیچ کس نمی خواهد به داد مصرف کننده نهایی در بازار برسد. طبق گزارشات اعلامی خریدارانی که تصمیم گرفته بودند، برای تسریع ساخت در فصل زمستان اسکلت فلزی را مد نظر قرار دهند در اوایل آذر ماه با شوک بزرگی در معاملات حوزه ورق مواجه گشتند به طوری که قیمت ورق ساختمانی فولاد مبارکه  در حدود ۵۵۰۰ تا ۵۶۰۰  تومان  اعلام گردید. 

 

همین امر سبب گشت این بندگان خدا که  در براورد اولیه‌ای از هزینه تهیه ورق را صورت داده اند اکنون با این حجم نابه سامانی در نظارت در تامین  وجه مورد نیاز خود برای تکمیل پروژه های ساختمانیشان به مشکل خورده و بالاجبار دست به دامن وام شدند و یا کار را نیمه کاره رها کرده اند. کارشناسان معتقدند که خروجی مجتمع فولاد گیلان و کاویان شرایط مناسبی نداشته و همین کمبود خروجی باعث شده است مجددا قیمتهای بازار داخلی ورق سربه فلک بزند؛ بطوریکه روز گذشته شاهد پیشنهاداتی در حدودا کیلویی ۷ هزار تومانی برای ورق فولاد مبارکه از برخی بنکداران در بنگاههای تهران به مشتریان بوده ایم. اگرچه از مدت ها قبل خبر مشکل تولید ورق های گیلان و کاویان بصورت جسته و گریخته در بین فعالان بازار ورق منتشر می‌گردید اما روز گذشته رسما رسانه فولادسازان بر این خبر صحه گذاشت و اعلام کرد که روند تولید مجتمع فولاد گیلان ظاهرا متوقف شده و فولاد کاویان هم با فعالیت ۲۰ درصدی مواجه گشته است.

 

کمبود ورق و افسارگسیختگی قیمت های این حوزه به نوعی مشکلات زیادی را برای مصرف کننده نهایی حوزه ورق به وجود آورده است. لذا ضروری است که در این برهه زمانی حساس، مسئولین در هر صنف و جایگاهی آستین ها را بالا و با درنظر گرفتن مصالح عموم و اعمال قوانین مقتضی، فکری به حال به رونق افتادن چرخه تولید این کارخانجات بنمایند تا مشکل کمبود مواد اولیه و به تبع آن تولید ورق در بازار داخلی حل شده و شرایط توزیع و کمبود ورق قدری بهتر شود

×